Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing:
Consumenten

  •  Algemene consumentenvoorwaarden voor het Afbouwbedrijf in Nederland, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer  30171023.

Een exemplaar van deze voorwaarden treft u via onderstaande link aan:
www.noa.nl/media/228756/consumentenvoorwaarden-2014.pdf

 Zakelijk

  • Algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, gedeponeerd door NOA bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023.

Een exemplaar van deze voorwaarden treft u via onderstaande link aan:
www.noa.nl/media/184978/noa_leveringsvoorwaarden.pdf